Władze

Zarząd LOT
Witold Kowal - Przewodniczący
Zofia Ligia-Janda - Wiceprzewodnicząca
Piotr Walczak - Sekretarz
Dominik Rożek - Skarbnik
Sławomir Migalski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Witold Świtalski
Grzegorz Kowalczewski
Aneta Zielińska